Làm cha mẹ phải nghiêm khắc với con từ khi con còn nhỏ

Làm cha mẹ phải nghiêm khắc với con từ khi con còn nhỏ, không để con tự ý làm sẽ có thói quen không tốt về sau !


Source: Parenthood, bedtime by vannh1112013 on Rumble

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Blog Archive